แคตตาล็อกออนไลน์

  • อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ ด้านหุ่นยนต์

    อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ ด้านหุ่นยนต์ บริษัท วัฒนา แมชชีนเทค จำกัด เป็นที่ปรึกษา ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โรบอท รวมถึงจำหน่ายระบบหุ่นยนต์และอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรม ออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษา หุ่นยนต์ยิงพาเลท เครื่องยิงพาเลทอัตโนมัติ โรบอทป้อนชิ้นงาน เครื่องป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ แขนกลหุ่นยนต์โรบอท หุ่นยนต์เคลื่อนย้ายสินค้า หุ่นยนต์เสริ์ฟอาหาร ให้บริการออกแบบติดตั้งโดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคผู้ชำนาญการ พร้อมบริการหลังการที่วางใจได้ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหรือโรโบติกส์และระบบอัตโนมัติหรือระบบออโตเมชั่น ให้กับหลาย ๆ วิทยาลัยเทคนิคและมหาวิทยาลัย สร้างงานให้กับนักศึกษาวิชาชีพช่างเทคนิคอุตสาหกรรม นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อยกระดับการแข่งขันด้านบุคลากรและด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีที่ยืนในเวทีโลกรองรับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตลอดเวลา

    หมวดหมู่ : เครื่องจักรกลและเครื่องมือกล

    ดูรายละเอียด